Cocio

Nothing But Great Taste

Cocio har tidligere satset på TV som det primære medie til at nå målgruppen. Men efterhånden som den yngre målgruppe flytter til nye digitale platforme, kan vi ikke opnå den ønskede effekt ved at gøre “som vi plejer”. Derfor har vi arbejdet på en ny “social/online first” tilgang for at sikre, at vi er til stede på en relevant måde på de platforme, hvor målgruppen naturligt befinder sig.

Udfordring

Hvordan skærer vi gennem mediemuren til en målgruppe med nye medievaner? En målgruppe, der er overkommunikeret til og som basalt set ikke lytter til klassiske reklamebudskaber.

Løsning

Vi går til angreb mod en verden af løgnagtige brands, folk og fæ, der hævder at være i stand til at forbedre dit liv på alle mulige og umulige måder. Dette gøres gennem en fortælling, der er uprætentiøs og som målgruppen kan genkende sig selv i. Vi arbejder også målrettet og analytisk med, hvordan vi distribuerer vores content til målgruppen, hvilket har givet stærke resultater. Dette er underbygget af et YouTube Brand Lift Studie foretaget i samarbejde med Google på filmen “Beach”.

Se flere eksempler på content

Resultat

Konceptet har kontinuerligt vist sig som et af de bedst testende koncepter i Arla-regi baseret på parametre i Millward Brown “Link Test Evaluation Model”. Vi har også set et løft på 65% i Ad Recall gennem YouTube’s Brand Lift Studie, og mere end 300% løft i relevante søgninger for personer, der blev eksponeret for kampagnen. Købsintention fik et løft på 37% hos brugere, der så filmen til ende og 20 % for brugere, der blev eksponeret for filmen to eller flere gange. På trods af, at målet for kampagnen primært var awareness og ikke direkte salg. View-through rate for kampagnen var 14%, og resulterede i mere end 650,000 visninger af filmen.

Think with Google case study